ZEGAR DŁUGU TARNOWA

Władze Tarnowa wydają setki milionów złotych na inwestycje, które mają zapewnić im ponowne zwycięstwo w nadchodzących wyborach samorządowych nie przejmując się rosnącym zadłużeniem miasta. Niechlubnym przykładem jest remont Hali Jaskółka, który zamiast czekać na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych jest realizowany za wszelką cenę i będzie kosztował budżet Tarnowa około 60 milionów złotych.

 

Celem tego bloga jest zwiększanie świadomości mieszkańców Tarnowa na temat zadłużenia ich miasta i lobbowanie na rzecz mądrego gospodarowania pieniędzmi miasta przez prezydenta Romana Ciepielę.

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku*

A dokładniej: 279 393 083, 22 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2018 (roku wyborczego)*

A dokładniej: 307 965 953, 22 zł

planowany na koniec 2017 roku dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca Tarnowa w wieku produkcyjnym**

*zgodnie z uchwałą nr XXXIII/339/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2017-2030
**w rzeczywistości więcej, gdyż obliczając tą wartość opieramy się na danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2015 roku. Od tamtego czasu z pewnością spadła ilość mieszkańców miasta i spadła także ilość osób w wieku produkcyjnym